Pilne! Zmiana zajęć dla grup Skoczowskich z 28 maja ( sobota) z godziny 10 i 11.

Informujemy iż w sobotę 28 maja, jednorazowo ulegają zmianie zajęcia dla wszystkich grup Skoczowskich z 10:00 i 11:00 godziny

Wszystkie grupy z godziny 10 :00 rozpoczynają zajęcia od godziny 14:00

Wszystkie grupy z godziny 11:00 rozpoczynają zajęcia od godziny 15:00

Pozostałe grupy zajęcia bez zmian.