Przerwy w zajęciach w listopadzie

Informujemy, iż 01 listopada oraz 12 listopada jest dniem wolnym od zajęć z pływania. Tych dni nie odrabiamy.